Розраховуємо пеню за несплату аліментів правильно

Через відсутність єдиної затвердженої методики розрахунку пені за прострочення виплати аліментів зазвичай виникає багато складнощів при її визначенні.
На даний час, одним із найактуальніших питань сімейного права України є порядок розрахунку заборгованості (пені) по аліментах.

Через відсутність єдиної затвердженої методики розрахунку пені за прострочення виплати аліментів зазвичай виникає багато складнощів при її визначенні.

До 11 вересня 2013 року судова практика щодо нарахування пені була неоднозначною та нараховувалася зокрема так: «оскільки прострочення за січень тривало 31 день, то В. за січень мав сплатити 500 гривень аліментів і 155 гривень неустойки. Заборгованість на кінець лютого має становити 1453 грн. (до 655 грн. за січень додати 500 грн. аліментів і з цієї сукупної суми - 1155 визначити 1% пені, що становитиме ще 298 грн.). На кінець березня сукупна заборгованість В. становить 2469 грн. (до 1453 грн. додати 500 грн. аліментів за березень, плюс 1% пені за 31 день від сукупної суми (1953) - 543 грн. У результаті - сукупна заборгованість за три місяці прострочення була нарахована у 2496 грн». Відомі рішення судів про стягнення пені за несплату аліментів таким чином у розмірі понад 100 000 гривень.
Проте відповідно до статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Відповідно В. не може кілька разів платити пеню за несплату однієї й тієї ж грошової суми. Ця конституційна норма конкретизована у частині 2 статті 550 Цивільного кодексу, згідно з якою відсотки на неустойку (тобто повторна пеня) не нараховуються.

Як бачимо, при обчисленні розміру пені за аліментами у вищевказаному прикладі на суму боргу за попередній період, збільшену вже на суму пені, знову нараховується пеня. Проте із зазначених законодавчих норм насправді випливає, що за січень з В. належить стягнути 500 грн. аліментів і 155 грн. пені.; за лютий місяць - 500 грн. плюс 140 грн. пені; за березень - 500 грн. аліментів і 155 грн. пені, тобто всього - 1944 грн. А не 655 грн. боргу по аліментам і пеню з цієї суми за січень; за лютий місяць – суму боргу з урахуванням нарахованих аліментів і пені, та знову нараховану пеню з цієї суми. Відповідно розмір пені повинен нараховуватися не із загальної суми основного боргу, а лише із суми боргу за певний місяць. Загальний розмір пені обчислюється шляхом складення нарахованої неустойки (пені) за кожний такий період.

З огляду на неоднакову судову практику, за останні два роки відомо про декілька правових позицій Верховного суду України з досліджуваного питання:

1) 11 вересня 2013 року Верховний Суд України у справі № 6-81цс13 (http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28do...), сформував наступну правову позицію: «Оскільки зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинно виконуватися щомісяця, то при розгляді спорів про стягнення на підставі ч. 1 ст. 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів по кожному з цих періодичних платежів, встановити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконано, та з урахуванням встановленого обчислити розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму».

2) 01 жовтня 2014 року Верховний суд України при розгляді справи № 6-149цс14 (http://oda.court.gov.ua/sud1590/stat/6-149cs14/) застосував аналогічну правову позицію : «Оскільки зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинно виконуватися щомісяця, то при розгляді спорів про стягнення на підставі ч.1 ст.196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів по кожному з цих періодичних платежів, встановити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконано, та з урахуванням встановленого обчислити розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму.

3) 1 липня 2015 року Верховний суд України у справі № 6-94цс15 (http://oda.court.gov.ua/sud1590/stat/6-94cs15/) зазначив наступне : «Згідно з ч.1 ст. 196 СК України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
З урахуванням правої природи пені, яка є дієвим стимулом належного виконання обов'язку та виходячи з того, що аліменти призначаються та виплачуються (стягуються) щомісячно, за змістом статті 196 СК України пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць, в якому не проводилось стягнення аліментів.
При цьому сума заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались.
Тобто неустойка (пеня) за один місяць рахується так: заборгованість за аліментами за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна сума неустойки (пені) визначається шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів (за кожен місяць).

Всі ці правові позиції по суті однакові, просто останні ще більш глибше та детальніше роз'яснюють механізм нарахування пені за несплату аліментів.
Для кращого розуміння наведемо приклад та проведемо відповідні розрахунки різними способами, що зустрічалися на практиці щодо стягнення пені з аліментів у фіксованому розмірі та у частці від доходу.

В фіксованому розмірі:
Платника аліментів за рішенням суду зобов'язано сплачувати аліменти у твердій сумі в розмірі 1000 грн. щомісяця. Платник аліментів не сплачував аліменти з 01.01.2015 року по 01.05.2015 року, крім деяких місяців. Так, у лютому він сплатив 500 грн., у березні – 300 грн.

1) Розрахунок повинен здійснюватись за кожен місяць несплати окремо, тому спочатку з'ясовуємо розмір несплачених аліментів по кожному місяцю прострочення. У нашому випадку у лютому та березні платник аліментів сплатив часткові виплати, але не в повному обсязі. В такому випадку пеня також нараховується, але з суми яка не доплачена.
Січень - 1000 грн.
Лютий - 1000 грн.-500 грн. =500 грн.
Березень - 1000 грн.-300 грн. =700 грн.
Квітень - 1000 грн.

2) Обчислюємо кількість днів прострочення :
Строк сплати аліментів, який обчислюється місяцями, закінчується в останній день місяця. Початком строку порушення зобов'язання по сплаті аліментів є перше число наступного місяця. Отже, у даному випадку, пеня за січень 2015 року буде нараховуватись з першого лютого 2015 року, за лютий - з першого березня 2015 року, за березень – з першого квітня 2015 року.
Січень - 31 день прострочення;
Лютий - 28 днів прострочення;
Березень - 31 день прострочення;
Квітень - 30 днів прострочення.

3) Обчислюємо розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць.
Січень – 10 грн. *31=310 грн. – пеня за січень;
Лютий – 5 грн.*28=140 грн. – пеня за лютий;
Березень – 7 грн.*31=217 грн. – пеня за березень;
Квітень – 10 грн.*30=300 грн. – пеня за квітень.

4) Обчислюємо загальну суму пені:
967 грн. - загальна сума пені за період прострочення з 01.01.2015 року по 01.05.2015 року.
В частці від доходу :
Платника аліментів за рішенням суду зобов'язано сплачувати аліменти щомісячно у розмірі 1/4 частини його заробітку (доходу). Платник аліментів не сплачував аліменти з 01.01.2015 року по 01.05.2015 року. Проведемо розрахунок пені за несплату аліментів за цей період.

1) З'ясовуємо розмір несплачених аліментів по кожному місяцю прострочення. Для цього визначаємо 1/4 частини заробітку (доходу) платника податку. Якщо, наприклад, платник податку отримує заробітну плату у розмірі 3000 тис. грн., то розмір аліментів, що підлягатиме сплаті, дорівнюватиме 750 грн. щомісяця.
Розглянемо ситуацію, коли на момент визначення розміру заборгованості платник був безробітним, але не перебував на обліку в Центрі зайнятості і допомогу по безробіттю не отримував, сума аліментів в такому разі розраховується виходячи із середньої зарплати в даній місцевості. Під «цією місцевістю» мається на увазі місце виконання судового рішення, яким найчастіше виступає місце проживання або місце роботи платника аліментів, а також місцезнаходження майна боржника в аліментних відносинах. Середня заробітна плата визначається територіальними органами Державного комітету статистики України, які діють на підставі Закону України «Про державну статистику».

Припустимо, що аліментнозобов'язаний проживає і працює на території Одеської області, втратив роботу у вересні 2013 року. На той момент вже було рішення суду про стягнення аліментів на дитину у розмірі 1/4 частини його доходу. Державний виконавець відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», отримав інформацію від роботодавця платника про звільнення. Через чотири місяці мати дитини звернулася до державного виконавця з проханням розрахувати заборгованість. Відповідно до даних про середню заробітну плату, опублікованих на офіційному сайті Державної служби статистики України на 2013 і 2014 роки, середня заробітна плата в Одеській області у жовтні 2013 становила 2926 грн., у листопаді – 2953 грн., у грудні – 3440 грн., у січні 2014 – 2898 грн. Відповідно, сума аліментів становить:
Жовтень - (2926 : 4) = 731,5 грн.
Листопад - (2953 : 4) = 738,25 грн.
Грудень - (3440 : 4) = 860 грн.
Січень - (2898 : 4) = 724,5 грн.
Разом: 3054,25 грн.

2) Обчислюємо кількість днів прострочення :
Січень - 31 день прострочення;
Лютий - 28 днів прострочення;
Березень - 31 день прострочення;
Квітень - 30 днів прострочення.

3) Обчислюємо розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць.
Січень – 7 грн.50 коп.*31=233 грн. – пеня за січень;
Лютий – 7 грн.50 коп.*28=210 грн. – пеня за лютий;
Березень – 7 грн.50 коп.*31=233 грн. – пеня за березень;
Квітень –7 грн.50 коп. *30=225 грн. – пеня за квітень.

4) Обчислюємо загальну суму пені:
901 грн. - загальна сума пені за період прострочення з 01.01.2015 року по 01.05.2015 року.
Частим є неправильне тлумачення громадянами наведених вище правових позицій Верховного суду України. Так, відповідаючи на запитання гр. О. «Відповідно, якщо тато не сплатив 800 грн. аліментів за січень 2015, і не сплатив їх навіть і через 8 місяців, і ще, навіть, через 5 років, то пеня за їх несплату завжди становитиме – 24 гривні і все.», наводимо розрахунок пені за несплату аліментів для прикладу за період з 01.01.2015 року по 01.09.2015 року :
Січень - 8*31=248 грн.
Лютий – 8*28=224 грн.
Березень – 8*31=248 грн.
Квітень – 8*30=240 грн.
Травень – 8*31=248 грн.
Червень – 8*30=240 грн.
Липень – 8*31=248 грн.
Серпень – 8*31=248 грн.
Вересень – 8*30=240 грн.

Таким чином, загальна сума пені за період з 01.01.2015 до 01.09.2015 року становитиме 2184 грн. Відповідно, якщо платник аліментів не буде сплачувати їх ще рік, то сума пені буде зростати залежно від загального строку прострочення з розрахунку за кожен місяць окремо.
На підтвердження вищезазначеного погляду надаємо рішення суду першої інстанції від 18.08.2015 по справі № 127/8631/15-ц, провадження № 2/127/3268/15, отримане з Єдиного державного реєстру судових рішень, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49030933.