Новини

Нові правила забезпечення позову в господарських справах

    08.02.2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до ГПК України, ЦПК України, КАС України"

   Внесено зміни до положень щодо заходів забезпечення позову передбачених  ГПК України зокрема відтепер позов не може бути забезпечено: 
    - шляхом встановленням обов'язку вчинити певні дії;
   - передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору. 
    Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які полягають в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні, зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних процедур, що проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб'єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну процедуру.
   Інші заходи забезпечення позову, що не входять до переліку ГПК, можливо застосовувати лише у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР.
Господарське право