Новини

Справи про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів не підлягають касаційному оскарженню

  08.02.2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до ГПК України, ЦПК України, КАС України" 
   Відтепер до малозначних відносяться також справи: 
- про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов'язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства);
- про розірвання шлюбу; 
- про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
  Згідно ч.3 ст. 389 ЦПК України, не підлягають касаційному оскарженню:  судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
  Таким чином, спори у вищезазначеній категорії не підлягають касаційному оскарженню. 
  Виключення можуть бути лише у розі доведення, що: 
а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; 
б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; 
в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.Сімейне право