Новини

Карантин - форс-мажорна обставина!

   17.03.2020 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». 
   Зазначеним нормативно-правовим актом було внесено зміни до ч.2 ст.141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», зокрема відтепер до форс-мажорних обставин - надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, належить також введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.   
    Відповідно до чинного законодавства України: 
      - у разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності (ч. 2 ст. 218 ГК України); 
     - особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (ч. 1 ст. 617 ЦК України). 

    Таким чином, контрагент, який у зв’язку із введенням на території України карантину відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, не виконує та/або неналежним чином виконує свої зобов'язання за договором, може бути звільнений від відповідальності за це, якщо інше не передбачено умовами договору.
Господарське право