Медичне право

Стали жертвою неякісного лікування?
Заподіяно шкоду здоров'ю внаслідок медичного втручання?
Вам відмовлено у наданні необхідної медичної допомоги?


Медичний адвокат допоможе у відшкодуванні майнової та моральної шкоди в досудовому/судовому порядку!

Вирішення медичних спорів, адвокат медичні спори Київ, адвокат спор с клиникой, адвокат вред здоровью
Послуги:
Захист прав пацієнтів
- підготовка адвокатських запитів до закладів охорони здоров'я;
- підготовка скарг до органів захисту прав споживачів, органів охорони здоров'я тощо;
- підготовка претензій до закладів охорони здоров'я у зв'язку з неналежним наданням медичних послуг;
- юридичний супровід справ щодо стягнення заподіяної пацієнтові шкоди, відшкодування вартості лікування, моральної шкоди;
- досудове врегулювання конфліктів між медичними закладами, пацієнтами, медичними працівниками
.

Публікації: