Господарське право

Контрагент не виконує своїх зобов'язань?
Потрібно стягнути штрафні санкції за договором?
Є підстави для визнання рішення загальних зборів недійсним?
Ваші права інтелектуальної власності порушено?


Довірте захист вашого бізнесу кваліфікованому адвокату!

Стягнення заборгованості за договором, корпоративні спори, адвокат Київ
Послуги:
Захист прав учасників господарських відносин
- юридичний супровід спорів що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів (в тому числі щодо стягнення заборгованості за договором);
- юридичний супровід спорів, що випливають з корпоративних відносин між учасником та господарським товариством, а також між учасниками господарських товариств.

Захист прав інтелектуальної власності
- правнича допомога у реєстрації об'єктів інтелектуальної власності (комп'ютерних програм, торгових марок тощо);
- юридичний супровід спорів щодо припинення порушення авторського права та суміжних прав, спорів щодо виплати компенсації за порушення майнових авторських прав, припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та відшкодування збитків тощо.

Публікації: